ระบบเติมเงินซื้อโค๊ดและซื้อไอดี ใช้งานได้ตามปกติ

หน้าแรก *AppleBlueThai*

ระบบเติิมเงิน โค๊ด สำรอง

True Money ระบบเติมเงินซื้อโคีดปืนต่างๆ Username : *รหัสโค๊ดสินค้า
Email : *ใส่ Email ของท่านที่ใช้งานได้จริงหรือติดต่อได้
True Money : *ใส่เลขบัตร True Money 14 หลักลงไปคับ

มีปัญหาติดต่อ Email : bbbff1922@admin.in.th หรือ Email : AppleBlueThai@admin.in.th (2 เมลนี้เท่านั้น)